Żywienie człowieka i ocena żywności

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat)chcące poszerzyć swoje kwalifikację, wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki oraz zarządzania jakością żywienia.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Mikrobiologia żywności
  • Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, interakcje leków z żywnością
  • Anatomia i patofizjologia przewodu pokarmowego
  • Alergie pokarmowe
  • Biochemia żywności
  • Edukacja i poradnictwo żywieniowe
  • Toksykologia żywności
  • Analiza i ocena jakości żywności
  • Chemia żywności
  • Żywienie człowieka w różnych okresach ontogenezy oraz żywienie kliniczne

Uzyskane kwalifikacje

Studenci uzyskują kwalifikacje  do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Jak również do oceny jakości i analizy żywności.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

200 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online