Żywienie człowieka i gastronomia

Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników z sektorów żywienia, żywności i gastronomii lub osób zamierzających realizować swoją karierę zawodową w tych obszarach, do nauczycieli branżowych szkół ponadpodstawowych kształcących do pracy w tych sektorach gospodarki, dla organizacji biznesowych i innych prowadzących działalność we wskazanych sektorach.

Studia adresowane są do pracowników sektorów żywienia, żywności i szeroko rozumianej gastronomii,  do osób zamierzających realizować swoją karierę zawodową w ww. obszarach, do nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej i spożywczej kształcących młodzież i dorosłych do pracy w  ww. sektorach gospodarki, do pracowników organizacji biznesowych i innych prowadzących działalność w ww. sektorach.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w branży gastronomicznej i spożywczej.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo i przechowalnictwo z elementami bezpieczeństwa żywności
 • Technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego
 • Marketing żywności i usług gastronomicznych
 • Żywienie człowieka z elementami socjologii żywienia
 • Projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Obsługa konsumenta
 • Dydaktyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Higiena i ochrona zdrowia
 • Dietetyka
 • Praktyka zawodowa

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne

375 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online