Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

Adresaci studiów

Studia adresowane  do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży usług finansowych, pozyskiwania klientów, budowania relacji oraz szeroko pojętego pośrednictwa finansowego.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawowe regulacje prawne
 • Pośrednictwo Finansowe
 • Kreowanie strategii sprzedaży
 • Budowanie jakości sprzedaży (rentowność, odnawialność)
 • Kanały dystrybucji usług finansowych
 • Pojęcie ryzyka
 • Źródła pozyskiwania klientów
 • Komunikacja w procesie sprzedaży
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem
 • Techniki sprzedaży
 • Etyka zawodowa
 • Negocjacje warunków
 • Proces decyzyjny (klient)

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów posiadają usystematyzowaną i poszerzoną wiedzę z zakresu pośrednictwa finansowego (technik sprzedaży usług finansowych, pozyskiwania klientów oraz budowania relacji), uzyskując tym samym uprawnienia do pracy pośrednika finansowego.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

5200 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

2600 zł – opłata za 1 semestr

2600 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online