Współpraca z Beykoz University w Istambule

15.06.2023r. w ramach programu Erasmus + władze Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach Rektor Profesor ŚSW dr Adrian Lipa i Dziekan Katarzyna Lipa odwiedzili Beykoz University w Istambule gdzie udało się nawiązać ciekawą współpracę pomiędzy uczelniami.