Wizyta w Fakulteta za komercialne in poslovne vede na Słowenii

 

W dniach 20-22 września 2023 roku w Fakulteta za komercialne in poslovne vede na Słowenii odbyło się spotkanie w ramach projektu Erasmus+, w którym uczestniczyli przedstawiciele Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na dalszą współpracę w ramach projektu Erasmus+. Spotkanie było sukcesem i przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.