Wizyta w Fakulteta za komercialne in poslovne vede na Słowenii