Wizyta gości z Como we Włoszech

30.04.2023r. oficjalnie zakończyła się wizyta gości z Como we Włoszech. Profesor Elizabetta Tonello i Profesor Federico Della Corte prowadzili wykłady ze studentami w Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach w ramach programu Erasmus+. Spotkali się także z władzami uczelni i uczestnjczyli jako goście w posiedzeniu SENATU. W międzynarodowych spotkaniach uczestniczyła także Profesor Wira Drabovska Rektor Winnickkej partnerskiej uczelni z którą podpisana została umowa współpracy. Za wspaniałe przyjęcie dziękujemy przede wszystkim naszemu wyjątkowemu przyjacielowi Księdzu Rektorowi Mariuszowi Zakrzewskiemu z Kościoła p.w. św. Karola Boromeusza na Karczówce. Nasi goście dzięki uprzejmości księdza Rektora mogli podziwiać piękno klasztoru, wspaniały widok z wieży a także zobaczyć wyjątkową infrastrukturę hotelowo gastronomiczną do odwiedzenia, której wszystkich zapraszamy.