Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zapisz się na Uniwersytet Trzeciego Wieku – rok akademicki 2023/2024

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2023/2024 proszone są o zgłaszanie się poprzez e-mail: dziekanat@sswkielce.edu.pl lub osobiście w dziekanacie. Zgłoszenie powinno zawierać złożenie wypełnionej deklaracji oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

W listopadzie br. roku odbędzie się inauguracja i pierwsze zajęcia. Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie – we wtorki od godz. 15.00. Ponadto planujemy, w zależności od zainteresowania, uruchomić cotygodniowe zajęcia z j. angielskiego i obsługi komputera oraz co miesięczne warsztaty dla seniorów.

Koszty:

  • wpisowe – 50 zł
  • czesne za semestr – 100 zł
  • j. angielski, obsługa komputera, zajęcia zdrowy kręgosłup – dodatkowo płatne w zależności od wielkości zebranej grupy

Zapisy trwają do 31 października 2023 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy EUST im. Sł. Bożego Roberta Schumana został powołany do istnienia w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia im poszerzania swojej wiedzy.

W ramach działalności dydaktycznej organizujemy wykłady o tematyce humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, medycznej i technicznej. Naszymi prelegentami są wykładowcy polskich uczelni, instytucji naukowo-kulturalnych oraz specjaliści w danej branży.

Swoimi działaniami UTW popularyzuje wiedzę akademicką wśród seniorów. Uczestnictwo w UTW zaspokaja potrzeby poznawcze osób starszych, daje poczucie przynależności do grupy, wpływa na dbałość o wygląd zewnętrzny, podnosi poziom wiedzy, sprzyja rozwojowi osobistemu, pobudza nowe zainteresowania, podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości.
Nauka w starszym wieku jest formą aktywności, sprzyja ćwiczeniu umysłu i pamięci. Nie jest to obowiązek, a przyjemność i rodzaj przygody.

Dzięki UTW seniorzy mogą odkryć nowa jakość życia. Starość nie musi kojarzyć się ze smutkiem i samotnością. Uniwersytet to miejsce gdzie osoba starsza może nawiązać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie.

Dokumenty do pobrania