Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością (Tyflopedagogika)

MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023.Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie SW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą, niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 nr 0 poz. 131- moduł V- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjat), drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych; absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych).

Program studiów: Program studiów obejmuje 413 godzin, w tym: 107 godzin wykładów, 186 godzin ćwiczeń i 120 godzin praktyki i zgodny jest ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w module V rozporządzenia MNiSzW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów: Studia trzysemestralne, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (co dwa tygodnie).

Odpłatność: 3.900 zł + 100 zł wpisowe.