Tutoring, mentoring i coaching

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób pracujących w obszarze edukacji i wychowania, których działalność związana jest z pracą z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami: nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy tutoringu
 • Podstawy coachingu
 • podstawy mentoirngu
 • Diagnoza własnego stylu pomagania
 • Warsztat pracy tutora
 • Warsztat pracy coacha
 • Warsztat pracy mentora
 • Warsztat technik relaksacyjnych
 • Diagnoza potrzeb klienta. Kontraktowanie usług.
 • Teoria i praktyka coachingu – zasady ogólne
 • Specyfika pracy mentora, coacha i  tutora
 • Teoria zmiany
 • Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne
 • Zarządzanie emocjami
 • Wdrażanie mentoringu w organizacjach
 • Filozofia jako ćwiczenie duchowe
 • Praca metodą case study
 • Proces mentorski w edukacji
 • Proces tutorski w edukacji
 • Budowanie marki coacha i sprzedaż coachingu
 • Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej – coaching zespołowy
 • Wartości w tutoringu, mentoringu i coachingu
 • Rodzice w tutoringu
 • Wdrażanie programów i projektów tutorskich.
 • Narzędzia coachingowe w tutoringu
 • Superwizja

Uzyskane kwalifikacje

Studia przygotowują do pracy w charakterze cocha, mentora; specjalisty wykorzystującego coaching i mentoring w sektorach szkolnictwa, doradztwa zawodowego, rozwoju personalnego; coacha i mentora wewnętrznego w organizacji odpowiedzialnego za rozwój pracowników; coacha świadomie pracującego w określonej specjalizacji coachingowej, np. coaching rodzicielski, coaching nauczania, coaching życiowy lub coaching kariery.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

400 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online