Trener i Coach umiejętności interpersonalnych

NABÓR TRWA

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich.

Głównym kierunkiem  studiów jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności do :

• przygotowywanie i prowadzenia praktycznych warsztatów rozwojowych i szkoleń,

• poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w coachingu biznesowym oraz life coachingu zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy ICF (International Coach Federation).

Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne doświadczenia

i trening nowych umiejętności oraz ćwiczenie kompetencji trenersko – coachingowych.

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń warsztatowych oraz sesji coachingowych poprzez:

• pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z

projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,

• rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grupą: wykorzystania

aktywizuj±cych i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

• rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu.

• poznanie podejścia coachingu rozwojowego zgodnego z międzynarodowymi  standardami pracy ICF (International Coach Federation),

• nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

• przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu,

Program studiów przygotowaliśmy zarówno dla osób chcących nauczyć się i przygotować do wykonywania nowego zawodu, jak i również z myślą o osobach, które w swojej pracy zamierzają wykorzystywać tylko pewne elementy pracy coachingowej czy prowadzenia szkoleń (np. w zarzadzaniu ludźmi w firmie, rozwijaniu kompetencji, doradztwie zawodowym, sprzedaży, edukacji, sporcie).

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 192

Opłata rekrutacyjna: 100 zł płatne przy składaniu dokumentów

Czesne: 3.900 zł

Rodzaj studiów: wykłady, ćwiczenia i warsztaty

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio- niedzielne (co drugi tydzień)

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW