TERMINARZ

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PSYCHOTRAUMATOLOGIA
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

 

Terminarz w trakcie przygotowania.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem I
rok akademicki 2022/2023

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2022r.)

Zajęcia w I semestrze realizowane będą w terminach:

– 08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 05,06.XI.2022r.,
– 18,19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 24,25.IX.2022r.,
– 02.X.2022r.,
– 07,08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 04,05,06.XI.2022r.,
– 19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

KOSMETOLOGIA
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- EDUKACJA, TERAPIA I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

PEDAGOGIKA SPECJALNA- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 23,24,25.IX.2022r.,
– 02.X.2022r.,
– 07,08,09.X.2022r.,
– 21,22,23.X.2022r.,
– 04,05,06.XI.2022r.,
– 19,20.XI.2022r.,
– 02,03,04.XII.2022r.,
– 17,18.XII.2022r.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 28,29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,
– 16,17,18.XII.2022r.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
sem II
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w marcu 2022r.)

Zajęcia w II semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.,
– 29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,

PEDAGOGIKA SPECJALNA- LOGOPEDIA
sem IV
rok akademicki 2021/2022

(Słuchacze rozpoczynający naukę w październiku 2021r.)

Zajęcia w IV semestrze realizowane będą w terminach:

– 02.X.2022r.,
– 14,15,16.X.2022r.
– 29,30.X.2022r.,
– 12,13.XI.2022r.,
– 25,26,27.XI.2022r.,
– 10,11.XII.2022r.,