Pedagogika specjalna – Terapia zajęciowa

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach rehabilitacyjnych, domach pobytu dziennego, placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach pomocy społecznej.

Uczenie się przez całe życie

Podnoś swoje kompetencje zawodowe

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

zaprasza

na studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – TERAPIA ZAJĘCIOWA

Adresaci: 

Studia skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie ( studia I lub II stopnia)  pracujących lub planujących pracę z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz w wieku senioralnym.

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach rehabilitacyjnych, domach pobytu dziennego, placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach pomocy społecznej.

Program studiów – zarys:  

Wybrane elementy pedagogiki specjalnej, wybrane elementy psychologii, wybrane elementy gerontologii, wybrane elementy andragogiki,  komunikacja interpersonalna, wprowadzenie do terapii zajęciowej, podstawy pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami, niepełnosprawnością, podstawy pracy terapeutycznej z osobami w wieku senioralnym, metodyka pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi/w wieku senioralnym,  diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zachowania, dzieci, młodzieży i osób starszych, muzykoterapia, terapia plastyczna, zajęcia dramowe i teatralne, gry i zabawy rekreacyjno – relaksacyjne, tworzenie programów terapeutycznych, metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych, metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej, metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego. 

Dodatkowo 4 „koszyki” zajęć praktycznych ( wybór dowolny ) : filcowanie na sucho i mokro, origami, papieroplastyka, wikliniarstwo.

Organizacja zajęć:  soboty – niedziele  w trybie zdalnym i hybrydowym

Czas trwania: – 3 semestry ( 270g. plus 60 g. praktyki)

Koszt: 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, kwestionariusz

Zapisy: dziekanat SSW, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 ( tel. 413623018 ; 503187000 lub przez stronę internetową  www.ssw.edu.pl – Rekrutacja – studia podyplomowe – kwestionariusz