Pedagogika specjalna – Pedagogika leczniczo – terapeutyczna

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej

Uczenie się przez całe życie

Podnoś swoje kompetencje zawodowe

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

zaprasza

na studia podyplomowe – TERAPIA pedagogiczna z elementami innych terapii – Planowany termin rozpoczęcia zajęć wrzesień 2020

Adresaci: 

Studia skierowane s± do osób posiadających wyższe wykształcenie ( studia I lub II stopnia)  pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo- – wychowawczych ( świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice psychoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby młodzieży, itp.)

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej.

Program studiów (zarys):

Wybrane elementy pedagogiki, wybrane elementy psychologii ( ogólnej, społecznej, wychowawczej, klinicznej), terapia pedagogiczna, muzykoterapia, terapia plastyczna, arteterapia, biblioterapia, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, warsztat pracy wychowawcy, i inne.

Organizacja zajęć:  soboty – niedziele  średnio co 2 tygodnie.

Czas trwania: – 3 semestry ( 270g. plus 60 g. praktyki)

Koszt: 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, kwestionariusz

Zapisy: dziekanat SSW, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 ( tel. 413623018 ; 503187000 lub przez stronę internetową www.ssw.edu.pl – Rekrutacja – studia podyplomowe – kwestionariusz

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020r.