Inżynieria środowiska

Adresaci studiów

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Ochrona środowiska
  • Gospodarka odpadami
  • Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • Sieci i instalacje gazowe
  • Technologia wody i ścieków
  • Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
  • Monitorowanie zanieczyszczenia środowiska
  • Utylizacja odpadów przemysłowych
  • Uzdatnianie wody
  • Mechanika płynów

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online