Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Adresaci studiów

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Uwarunkowania prawne i rynkowe odnawialnych źródeł energii
  • Eksploatacja systemów energetyki wodnej i wiatrowej
  • Monitorowanie oraz nadzorowanie systemów energetyki odnawialnej
  • Dokumentacja techniczna
  • Wykonywanie konserwacji oraz naprawy urządzeń systemów energetyki odnawialnej
  • Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Eksploatacja systemów energetycznego wykorzystania biomasy
  • Technologie i rynek energetyki odnawialnej
  • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Certyfikacja instalatorów mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online