Energetyka i odnawialne źródła energii

Adresaci studiów

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Obsługa oraz nadzorowanie systemów energetyki odnawialnej
  • Systemy energetyki odnawialnej
  • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Posługiwanie się dokumentacją techniczną
  • Instalacje hybrydowe
  • Świadectwa energetyczne
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w budownictwie
  • Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania odnawialnych źródeł energii
  • Prawne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online