Efektywność energetyczna w budownictwie

Adresaci studiów

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Prawodawstwo energetyczne w Polsce i innych krajach UE
  • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
  • Działalność gospodarcza w energetyce
  • Elektrotechnika i energetyka
  • Materiałoznawstwo
  • Instalacje i urządzenia energetyki cieplnej
  • Budownictwo energooszczędne i pasywne
  • Instalacje i urządzenia chłodnicze
  • Izolacje budowlane

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online