Budownictwo ogólne

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z budownictwem.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Prawo budowlane
  • BHP podczas wykonywania robót budowlanych
  • Ochrona środowiska podczas wykonywania robót budowlanych
  • Dokumentacja budowlana
  • Podstawy budownictwa
  • Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
  • Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
  • Sporządzanie dokumentacji przetargowej
  • Sporządzanie kosztorysów robót drogowych
  • Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowanie wyników pomiarów

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci budownictwa przygotowani są do pracy w biurach projektowych, nadzorze budowlanym, przy budowach obiektów lądowych i wodnych zarówno kubaturowych, drogowych i inżynieryjnych.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online