Studia podyplomowe w zakresie EKOLOGIA ŻYWIENIA

Studia adresowane s± do absolwentów szkół wyższych (I-go i II-go stopnia), nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych, profesjonalnych terapeutów (dietetyków, rehabilitantów, pielęgniarek) i innych osób zainteresowanych edukacją zdrowotną.

I

Początek zajęć – nabór trwa
Miejsce zajęć – Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51
Koszt uczestnictwa: 2000-2500 zł (w zależności od liczby uczestników; płatne w 10 ratach)
Liczba miejsc: 30
Kierownik studiów: dr A. Szczurkowski

Zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń i wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.

II


Program obejmuje 320 godzin m.in. Z takich dyscyplin jak: promocja zdrowia, biologiczne i psychologiczne aspekty zdrowia, zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia i chorobie, medycyna naturalna w służbie człowiekowi, przykłady najpospolitszych kuchni na świecie-zdrowych i zrównoważonych, produkcja żywności i związane z nią zagrożenia, wybrane zagadnienia z inżynierii genetycznej i toksykologii, form pomocy dla osób eksperymentujący i uzależnionych. Program obejmuje także zagadnienia dotyczące używania substancji psychoaktywnych i ochrony środowiska.

III


Dokumenty (odpis dyplomu szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy) należy składać w dziekanacie ¦SW w Kielcach w każdy dzień od godz. 8.00-16.00tel. 041-362-30-18; tel.