Senat

Senat uczelni

prorektor

prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Jego Magnificencja Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

at

dr Anna Twarowska

Prorektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

mw

dr Michał Wacławik

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

prodziekan

mgr inż. Katarzyna Lipa

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

ap

mgr Agnieszka Podlodowska

Kanclerz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

dziekan

mgr Zdzisław Kulczyński

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

bwj

mgr Beata Wewióra-Janyst

Kwestor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej