Senat

Senat uczelni

prorektor

prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Jego Magnificencja Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

prodziekan

mgr inż. Katarzyna Lipa

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej