Senat

Senat uczelni


prof. ŚSW dr hab. Wojciech Antoni Turski

Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Prorektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Zdzisław Kulczyński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr inż. Katarzyna Lipa

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Krzysztof Zuber

Kanclerz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej