Senat

Senat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach:

Profesor ŚSW dr hab. Wojciech Antoni Turski – Rektor ŚSW – rektor@sswkielce.edu.pl

Mgr Zdzisław Kulczyński – Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia ŚSW dziekan@sswkielce.edu.pl

Mgr Krzysztof Zuber – Kanclerz ŚSW kanclerz@sswkielce.edu.pl