Seksuologia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia na kierunku Seksuologia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych w dziedzinie psychologii, pedagogiki lub absolwentów z wyższym wykształceniem medycznym, terapeutów i psychoterapeutów.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Wstęp do seksuologii
 • Biologiczne podstawy seksualności. Psychofizjologia seksualności
 • Różnicowanie płci
 • Badanie seksuologiczne i wywiad seksuologiczny
 • Pojęcie normy w seksuologii
 • Etyka w praktyce seksuologicznej
 • Seksuologia dzieci i młodzieży
 • Seksuologia osób w wieku podeszłym
 • HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami
 • Psychologia miłości
 • Podstawy seksuologii sądowej
 • Klinika zaburzeń seksualnych
 • Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej
 • Zaburzenia Preferencji Seksualnych
 • Dysforia i niezgodność płciowa
 • Zaburzenia seksualne w różnych specjalnościach medycznych
 • Metody psychoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń seksualnych
 • Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT
 • Nienormatywne relacje – geneza i poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne
 • Studium przypadku – praca z pacjentem
 • Warsztat seksuologiczny
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • Terapia seksuologiczna par
 • Opiniowanie sądowo-seksuologiczne. Analiza akt sprawy. Zasady tworzenia opinii sądowo-seksuologicznej.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci kierunku Seksuologią nabędą  wiedzę i umiejętności do planowania adekwatnej terapii seksualnej, prowadzenia edukacji seksualnej dostosowanej do potrzeb określonych grup, podejmowania działań w sytuacji wykorzystywań seksualnych, zrozumieją uwarunkowania ludzkiej seksualności oraz mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, diagnozowania zaburzeń i dysfunkcji, prowadzenia ich rzetelnej terapii przy uwzględnieniu indywidualnej, religijnej oraz społeczno- kulturowej zależności, poznają wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologiami seksualnymi, będą potrafili zróżnicować przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a także poznają  metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

4500,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 750,00 zł.)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online