Rektor

Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Profesor ŚSW dr hab. Wojciech Antoni Turski