Rektor

Jego Magnificencja Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Profesor ŚSW dr Adrian Lipa

www.adrianlipa.konsorcjum.edu.pl