Psychoonkologia

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia skierowane do osób chcących nabyć umiejętność diagnozy psychoonkologicznej, planowania i wdrażania działań interwencyjnych oraz postępowania z pacjentami w kontekście etyczno-moralnym.
Studia  mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami u których rozpoznano chorobę nowotworową. Choroba nowotworowa dotyka nie tylko samą osobę chorą , ale również jej rodzinę. Niezwykle ważne jest by opieką psychologiczną otoczyć także ją. Personel medyczny i psychologowie w swojej pracy zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej są potrzebni na wszystkich etapach jej leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno w trakcie samego leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby.
Proponowane studia podyplomowe pozwolą na zdobycie umiejętności w pomocy chorym i im rodzi-nom, na wszystkich etapach jak również zdobycie umiejętności ochrony własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie wynikają z nieustannego kontaktu w obliczu tak przykrej i trudnej sytuacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Psychosomatyka
  • Onkologia
  • Pomoc psychologiczna
  • Praca z pacjentem onkologicznym
  • Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania osób chorych i ozdrowieńców
  • Praktyka psychoonkologiczna z superwizją

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu kierunku psychoonkologia absolwenci  nabywają umiejętność diagnozy psychoonkologicznej, wiedzą jak planować i wdrażać działania interwencyjne. Ponadto posiadają  również wiedzę, w jaki sposób postępować z pacjentami w kontekście etyczno-moralnym.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

220 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online