Psychologia zarządzania personelem

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, pragnących zdobyć wiedzę, która pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu problemów w pracy, zatrudnić  odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie tj, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy. Uczestnicy podczas trwania studiów poznają podstawy wiedzy z psychologii, a następnie w sposób praktyczny jej wykorzystanie w pracy zawodowej.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Psychologia społeczna.
  • Psychologia organizacji.
  • Rekrutacja i selekcja.
  • Zasady komunikacji interpersonalnej.
  • Metody rozwiązywania konfliktów.
  • Szkolenia i rozwój zawodowy.
  • Ocenianie i motywowanie.
  • Budowanie zespołu.
  • Przywództwo.

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów absolwenci zdobędą kwalifikacje umożliwiające pracę w działach kadr lub w firmach doradztwa personalnego.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

250 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online