Psychologia społeczna

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami. Studia te dają zatem możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i ułatwiających życie pozazawodowe. Omawiane zagadnienia będą dyskutowane zarówno z poziomu teorii psychologicznej, jak i w kontekście potencjalnych zastosowań w kontekście funkcjonowania w miejscu pracy oraz kierowania zespołem i organizacją.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Filozofia
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Socjologia ogólna
 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • Pierwsza pomoc
 • Etyka zawodu psychologa
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy metodologii badań psychologicznych
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia mediów i polityczna
 • Wprowadzenie do biopsychologii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Dialog sokratejski
 • Filozofia z elementami logiki
 • Komunikacja grupowa i publiczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja międzykulturowa

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent kierunku psychologia społeczna jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

250 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online