Psychogeriatria

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają na celu dostarczenie kompetentnej wiedzy
z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości. Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.

program studiow

Program studiów

Program studiów podyplomowych z Psychogeriatrii ma na celu dostarczenie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do profesjonalnej opieki i terapii osób starszych cierpiących na zaburzenia psychiczne, takie jak demencja czy choroba Alzheimera. Program ten ma również na celu rozwijanie kompetencji w zakresie gerontologii i psychiatrii oraz promowanie zdrowia psychicznego osób starszych.

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy gerontologii i geriatrii
 • Podstawy psychiatrii
 • Psychopatologia u osób starszych
 • Zaburzenia pamięci i demencje
 • Ocena neuropsychologiczna u osób starszych
 • Prawo i etyka w opiece nad osobami starszymi
 • Farmakoterapia w psychogeriatrii
 • Terapia zajęciowa i rehabilitacja u osób starszych
 • Terapia behawioralna w psychogeriatrii
 • Komunikacja terapeutyczna z osobami starszymi
 • Opieka paliatywna nad osobami starszymi
 • Problemy społeczne i psychologiczne osób starszych
 • Psychogeriatria a współistniejące schorzenia somatyczne
 • Psychologiczne aspekty stylu życia oraz funkcjonowania społecznego seniora
 • Diagnoza psychogerontologiczna. Procesy poznawcze u osób starszych oraz możliwości ich wspomagania
 • Seksualność osób starszych
 • Terapia zajęciowa. Techniki relaksacyjne
 • Diagnoza i terapia pacjentów z Chorobą Alzheimera. Praca z pacjentem cierpiącym na choroby otępiennei neurodegeneracyjne
 • Aktywizacja, rehabilitacja i fizjoterapia osób starszych
 • Polityka społeczna wobec osób starszych
 • Opiekun osoby starszej – pomoc i możliwości wsparcia

Instytucje pomocy, rehabilitacji i pielęgnacji osób starszych

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent kierunku podyplomowego Psychogeriatria będzie przygotowany do pracy w placówkach o profilu społeczno-medycznych, a także edukacyjnym m.in.  w domach pomocy społecznej, domach seniora, placówkach opiekuńczych lub leczniczych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, świetlicach terapeutycznych czy klubach integracji społecznej. Z powodzeniem będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w miejscach, gdzie niezbędna jest wiedza na temat osób w okresie późnej dojrzałości.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

3900,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 650,00 zł.)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online