Profilaktyka zdrowia

Rozpoczęcie zajęć: nabór trwa

Zajęcia w soboty i niedziele

Liczba godzin: 320 (zasady zdrowego żywienia, diety świata,
promieniowanie a środowisko, profilaktyka uzależnień, hałas i wibracje a zdrowie itp.)

Koszt: wpisowe – 100 zł , czesne – 1900 zł

Wymagane dokumenty: ksero dyplomu, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu

Kurs przeznaczony dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków i specjalności