Prawo w biznesie

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo w biznesie jest zaznajomienie słuchaczy w prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi. Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa, ekonomii, organizacji oraz zarządzania w organizacji. Zdobędą praktyczną wiedzę z funkcjonowania przedsiębiorstwa. Absolwenci nabędą kompetencje z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Będzie on także rozwiązywał problemy prawne oraz służył wiedzą prawniczą w zakresie obsługi biznesu.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy prawa
 • Prawo cywilne w biznesie
 • Bazy aktów prawnych
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo podmiotów gospodarczych
 • Prawo zobowiązań
 • Negocjacje w biznesie
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Prawo podatkowe i podstawy rachunkowości
 • Finansowanie podmiotów gospodarczych
 • Prawo pracy dla przedsiębiorcy
 • Naprawa, upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa
 • Sądownictwo arbitrażowe
 • Prawo konkurencji i ochrony konsumenta
 • Własność intelektualna i ochrona danych osobowych
 • Prawo reklamy
 • Prawo spółek i kooperacji przedsiębiorstw
 • Charakterystyka kontraktów (umów) handlowych
 • Prawo własności przemysłowej i konkurencji

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli podjąć pracę w obrocie gospodarczym. Wiedza nabyta podczas studiów pozwoli na lepsze funkcjonowania własnej działalności gospodarczej. Ponadto nabyte umiejętności będą przydatne dla osób pracujących w zawodach prawniczych  oraz pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą przedsiębiorstw.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online