Prawo nowych technologii

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo nowych technologii służy zapoznaniu uczestników z prawnymi uwarunkowaniami handlu elektronicznego wraz z zasadami poprawnego marketingu oraz z najlepszymi praktykami, orzecznictwem oraz przepisami i podejściem regulatorów rynku. Przekrojowo zapoznają z kluczowymi obszarami prawa informatycznego. Program studiów przygotowuje do biegłego zawierania kontraktów w obszarze informatyki i telekomunikacji, w szczególności dotyczących zakupu software i hardware, wsparcia i maintenance, disaster recovery, własności intelektualnej, danych osobowych, baz danych, zamówień publicznych i aspektów podatkowych, zawierania umów na odległość.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Digitalizacja procesów i usług-biznes, technologia, prawo
 • Prawa własności intelektualnej wykorzystywane w nowych technologiach
 • Ekspansja działalności gospodarczej poza terytorium Polski i prawne modele ochrony nowych technologii
 • Podatkowe aspekty praw własności intelektualnej i technologii
 • Wdrożenia i obsługa rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Wdrożenie chmury obliczeniowej w organizacji
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT oraz IOT
 • Bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni
 • Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa własności intelektualnej i technologii
 • Digital – zagadnienia e-commerce
 • Legaltech – wdrożenie innowacji technologicznych w praktyce prawniczej
 • Zielone innowacje
 • Fintech & Insurtech
 • Gaming
 • Start-up’s

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawa nowych technologii. Zrozumieją praktyczne problemy prawne, biznesowe i technologiczne. Studia te skierowane są dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, w tym w szczególności właścicieli i menadżerów przedsiębiorstw prowadzących lub zamierzających wdrożyć digitalizację procesów i usług,  właścicieli i menadżerów start-upów, prawników wewnętrznych, zwłaszcza przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3600 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1800 zł – opłata za 1 semestr

1800 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online