Prawo inwestycyjne

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo inwestycyjne jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej prawa inwestycyjnego, tj. z procesu inwestycyjnego, budowlanego, gospodarczego, kontraktów handlowych oraz poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności ich wykorzystania w ramach analizowanych problemów; uzyskanie wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i dziedzin pokrewnych umożliwiającej efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Proces inwestycyjny w systemie prawa zobowiązań
 • Prawna regulacja gospodarki gruntami
 • Uregulowania prawne w zakresie geodezji i kartografii, orzecznictwo
 • Przygotowanie i realizacja kontraktów z perspektywy managera, inwestora, arbitra na tle  zrealizowanych projektów i zmian PB, PZP itp.
 • Podmioty działalności inwestycyjnej
 • Umowy związane z realizacją inwestycji
 • Zabezpieczenie interesów stron w umowach deweloperskich
 • Zastosowanie rachunku powierniczego w umowach handlowych
 • Prawo budowlane w rozstrzygnięciach organu administracji
 • Podstawy prawa zagospodarowania przestrzennego
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne
 • Czyny nieuczciwej konkurencji i prawo własności przemysłowej w działalności przedsiębiorców
 • Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorcy
 • Prawo administracyjne –analiza przypadków /relacje urząd –przedsiębiorca
 • Prawo budowlane w praktyce oraz nowoczesne zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • Prawna ochrona środowiska
 • Orzecznictwo w sprawach inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia i rozliczenia
 • Benchmarking w procesie zarządzania nieruchomością. Ocena efektywności i Due diligence inwestycji
 • Wybrane aspekty podatkowe
 • Finansowanie inwestycji
 • Sądownictwo a prawo budowlane w rozstrzygnięciach organu administracji
 • Przestępstwa gospodarcze w procesie inwestycyjnym (sądowa ocena dowodów)
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza porównawcza. Orzecznictwo
 • Problematyka prawna zamówień publicznych. Zamówienia sektorowe
 • Postępowanie i sądownictwo administracyjne analiza rozstrzygnięć /SKO, WSA, NSA/

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów zapoznają się z kontrolą procesu inwestycyjno-budowlanego i planowania przestrzennego. Ponadto dzięki zdobytej wiedzy z zakresu prawa inwestycyjno-budowlanego i praw ochrony środowiska mogą podjąć prace w orzecznictwie sądowym, spraw dot. finansowania inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online