Praktyka na Uniwersytecie w Greifswald

Studentka ŚSW z Kierunku Pedagogika w drugiej połowie sierpnia 2022 roku przebywała na  pięciodniowej stacjonarnej oraz pięciodniowej zdalnej praktyce w Dziale Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Greifswald w Niemczech. Studentka miała okazję odnaleźć się w nieznanym środowisku, przełamać barierę językowa, nawiązać nowe znajomości z uczestnikami International Week, gdzie współpracowała przy organizacji tego wydarzenia.

Zachęcamy wszystkich naszych studentów do zapoznania się z zasadami organizacji i finansowania na krótkoterminowe wyjazdy i praktyki studenckie.

ZACHĘCAMY STUDENTÓW DO WYJAZDÓW Krótkoterminowych I PRAKTYK STUDENCKICH !!!