Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii

adresaci_

Adresaci studiów

Studia adresowane  do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z pomocą psychopedagogiczną osobom przewlekle chorym.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Narzędzia, techniki, umiejętności coachingowe w pracy z pacjentem
 • Wiedza o emocjach a psychofizyczne funkcjonowanie człowieka
 • Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka
 • Trening asertywności i komunikacji interpersonalnej z elementami zarządzania konfliktem
 • Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej
 • Terapia w promocji zdrowia psychicznego i pomocy emocjonalnej
 • Teoretyczne podstawy psychopatologii zaburzeń
 • Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
 • Trening radzenia sobie z emocjami i stresem
 • Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego w budowaniu adekwatnej samooceny
 • Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy emocjonalnej
 • Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami
 • Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do pracy z pacjentami jako terapeuci osób przewlekle chorych.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online