Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

UWAGA!

MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2022/2023. Pierwsze zajęcia odbędą się po zrekrutowaniu  słuchaczy. Dokładny plan zajęć umieszczony będzie na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie


Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem nauczycielskim lub innym i uprawnieniami pedagogicznymi.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami oraz liczbą zrealizowanych godzin.

Program studiów podyplomowych zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa

Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: trzy semestry – 420 godzin

Czesne: czesne w wysokości 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Liczba miejsc: 30 osób – (ograniczona liczba miejsc)

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. Mielczarskiego 51
Dziekanat, tel. 41 362 30 18, 

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego (osoby, które nie posiadaj± studiów pedagogicznych),  kwestionariusz osobowy