Pedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Czas trwania: 3 semestry

Koszt: 3.900 zł + 100 zł