Surdologopedia

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów podyplomowych w zakresie logopedii a także studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • metody terapii osób z uszkodzonym narządem słuch,
 • metody audytywno-werbalne,
 • rehabilitacja osób z implantami,
 • podstawy języka migowego,
 • komunikacja totalna,
 • metoda fonogestów,
 • metody audioprotetyki,
 • metody audiologii klinicznej,
 • metody surdopsychologii i surdopedagogiki,
 • metody fonetyki akustycznej w skład, której wchodzą następujące moduły:
  • podstawy audiologiczne,
  • podstawy surdopsychopedagogiczne,
  • wiedza o języku,
 • metody terapii surdologopedycznej

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie surdologopedii.
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Surdologopedii jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

zajęcia dydaktyczne + 180 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online