Pedagogika specjalna

Studia mają na celu przygotowanie osób do roli nauczyciela pracującego z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie (oligofrenopedagogika) oraz z uczniami mającymi dysfunkcję wzroku (tyflopedagogika).

Warunkiem przystąpienia do studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej nadają nauczycielom dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z młodzieżą i dziećmi posiadającymi niepełnoisprawność intelektualną  w różnych stopniach oraz z niepełnosprawnością wzroku.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

1200 zł- semestr

 

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Zapisz się przez formularz!