Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych i wykazujących się podstawową znajomością języka angielskiego.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
 • Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci

Uzyskane kwalifikacje

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć językowych z dziećmi w wieku 3-10 lat.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

500 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

 

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online