Historia

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z historii.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Historia Polski XIX w.
 • Historia nowożytna Polski do 1795r.
 • Historia powszechna XIX w.
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia powszechna średniowieczna
 • Historia Polski 1918-1944
 • Historia Polski po II wojnie światowej
 • Metodyka nauczania historii (w klasach IV-VIII)
 • Metodyka nauczania historii (w szkole ponadpodstawowej)
 • Historia powszechna po II wojnie światowej
 • Historia starożytna powszechna
 • Wstęp do badań historycznych
 • Archeologia ziem polskich
 • Nauki pomocnicze historii

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Historia” we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

490 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

 

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online