Matematyka

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania matematyki w szkołach wszystkich typów. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu matematyki. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geometria elementarna
 • Podstawy analizy matematycznej
 • Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII)
 • Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa)
 • Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią
 • Elementy logiki matematycznej
 • Geometria analityczna
 • Arytmetyka i algebra
 • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Matematyka” we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

420 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online