Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej


Zapewniamy wysoki poziom kształcenia.

Kadra z doświadczeniem. Zajęcia realizuj± pracownicy naukowi prowadzący wykłady w całym kraju.

Proponujemy ciekawą formę zajęć oraz miłą atmosferę.

Koszt uczestnictwa: 3.900 zł + 100 zł wpisowe.

Harmonogram rat zawarty jest w umowie. 
Ilość miejsc: 50
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych. Studia s± studiami dokształcającymi.
Zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń i wykładów.
Program obejmuje 280 godzin.
Planuje się intensywną realizację zajęć.
Organizacja: 2 semestry
Dokumenty: odpis dyplomu, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu osobistego należy składać w Dziekanacie ¦SW od poniedziałku do soboty w godzinach 8 do 16.
Czesne można wpłacać jednorazowo lub w  ratach.