Ogólne

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ŚSW W KIELCACH O PROGRAMIE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY STUDENTÓW – ERASMUS+

Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada Europejską Kartę Erasmusa, dzięki czemu może wysyłać studentów na studia na jeden lub dwa semestry oraz na minimum  miesięczne praktyki zagraniczne.

Od 2021 roku, w nowej perspektywie programu Erasmus, możliwe są także krótkoterminowe wyjazdy na studia i praktyki od 5-30 dni fizycznie, i minimum 1 dzień wirtualnie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji w dziale Dokumenty.

Program Erasmus+ jest programem stypendialnym, gdzie każdy student wyjeżdzający na studia lub praktykę długoterminową otrzymuje 500-900 Euro miesięcznie, a przy wyjedzie na praktykę lub studia 5-30 dni, 70 euro za każdy dzień do 14, i 50 Euro za każdy kolejny dzień od 15-tego do 30-tego.

Dodatkowe wsparcie należy się studentom z mniejszymi szansami, studentom niepełnosprawnym, i studentom wybierającym Green Travel zamiast samolotu. Więcej na ten temat w dziale dokumenty w Zasadach finansowania wyjazdów studentów.

Uczelnia wypłaca stypendium przed wyjazdem,  każdemu naszemu studentowi, który zdecyduje się wyjechać na praktykę lub studia za granicę i się zakwalifikuje.

Program Erasmus dofinansowuje wyjazdy zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej i pracowników uczelni.

Na obecnym etapie pragniemy zainteresować programem mobilności studentów wszystkich kierunków i specjalności.

Dofinansowanie jest grantem naukowym w całości zwolnionym z opodatkowania i wpływu na jakiekolwiek świadczenia socjalne lub naukowe do których student jest uprawniony w Polsce.

Taka praktyka zagraniczna nie obciąża finansowo zagranicznego pracodawcy , student jest ubezpieczony przez NFZ w Polsce, a pracodawca nie musi (choć jeśli chce – może) ponosić żadnych kosztów.

Po wyjeździe na semestr studiów  SMS lub wyjeździe na BIP w celu SMS B (krótkoterminowy wyjazd na studia po 3 punkty ECTS zazwyczaj na 5 dni) na podstawie Learning Agreement uczelnia macierzysta zaliczy uzgodnione przedmioty na podstawie ocen z uczelni przyjmującej. Student po powrocie kontynuuje naukę na kolejnym semestrze ze swoją grupą/rokiem, tak więc wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus nie powoduje przedłużenia okresu studiowania.

Pragniemy zachęcić studentów do planowania studiów pod kątem wyjazdu w czasie jednego semestru na przygodę życia.

Już teraz zapraszamy chętnych do kontaktowania się z koordynator Erasmus ssw@erasmus.com.pl  i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych (email, learning agreement, pomysł na praktykę, aplikacja na BIP) ze wskazaniem znajomości języków obcych oraz preferowanych krajów do wyjazdu.

Proszę pamiętać o stosunkowych niewielkich różnicach językowych pomiędzy językami Słowackim i Polskim. Dobrym kierunkiem na start jest wyjazd na Słowację, aby tam zacząć przełamywać swoją barierę językową.

Studenci z potwierdzoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie szczegóły na www.erasmusplus.org.pl oraz w zasadach finansowania wyjazdów studentów.

Prosimy wszystkich studentów 1-go roku o zaplanowanie swojego wyjazdu na studia po pierwszym roku lub praktykę:

– skupić się na nauce języków obcych – szczególnie język angielski,
– zrobić prawo jazdy teraz, nie odkładać na później,
– zaplanować wyjazd w przyszłym lub kolejnym roku,
– odwiedzić stronę www.erasmus.org.pl,
– zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ ssw@erasmus.com.pl

 

Z Poważaniem

Uczelniany Koordynator Erasmus.

Magdalena Lis-Nowak

ssw@erasmus.com.pl