Ogólne

INFORMACJA DLA STUDENTÓW ŚSW W KIELCACH O PROGRAMIE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY STUDENTÓW LLP – ERASMUS

Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada Europejską Kartę Erasmusa, dzięki czemu może wysyłać studentów na studia na jeden lub dwa semestry oraz na 3 miesięczne praktyki zagraniczne. Uczelnia wypłaca stypendia od 450-650 Euro miesięcznie każdemu naszemu studentowi, który zdecyduje się wyjechać na praktykę lub studia za granicę.

Program Erasmus dofinansowuje wyjazdy zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej i pracowników uczelni.

INFO: Tabela stawek na dany rok akademicki znajduje się w zasadach finansowania wyjazdów studentów (dział: dla Studentów).

Na obecnym etapie pragniemy zainteresować programem mobilności studentów wszystkich kierunków i specjalności.

W programie Erasmus Student może ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
• wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracującej z Twoją uczelnią macierzystą; (czas 1 – 2 semestry). Dofinansowanie kosztów pobytu w wysokości od 500 do 600 euro za każdy miesiąc.
• wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracującej z Twoją uczelnią (czas 3 – 6 miesięcy) z dofinansowaniem do 550-650 Euro za miesiąc.
Dofinansowanie jest grantem naukowym w całości zwolnionym z opodatkowania i wpływu na jakiekolwiek świadczenia socjalne lub naukowe do których student jest uprawniony w Polsce.

Taka praktyka zagraniczna nie obciąża finansowo zagranicznego pracodawcy , student jest ubezpieczony przez NFZ w Polsce, a pracodawca nie musi (choć jeśli chce – może) ponosić żadnych kosztów.

Na podstawie Learning Agreement uczelnia macierzysta zaliczy uzgodnione przedmioty na podstawie ocen z uczelni przyjmującej. Student po powrocie kontynuuje naukę na kolejnym semestrze ze swoją grupą/rokiem, tak więc wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus nie powoduje przedłużenia okresu studiowania.

Pragniemy zachęcić studentów do planowania studiów pod kątem wyjazdu w czasie jednego semestru na przygodę życia.

Już teraz zapraszamy chętnych do kontaktowania się z koordynatorem Erasmus ssw@erasmus.com.pl  i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych znajdujących się poniżej ze wskazaniem znajomości języków obcych oraz preferowanych krajów do wyjazdu. Konieczność znajomości języka obcego nie dot. Słowacji.

Studenci z potwierdzoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie szczegóły na www.erasmusplus.org.pl

Prosimy wszystkich studentów 1-go roku o zaplanowanie swojego wyjazdu na studia po pierwszym roku lub praktykę:

– skupić się na nauce języków obcych – szczególnie język angielski,
– zrobić prawo jazdy teraz, nie odkładać na później,
– zaplanować wyjazd w przyszłym lub kolejnym roku,
– odwiedzić stronę www.erasmus.org.pl,
– zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ ssw@erasmus.com.pl

Dodatkowe informacje nt. doświadczeń i wrażeń studentów ze studiów na konkretnych uczelniach zagranicznych można znaleźć na:
http://www.erasmus.com.pl/

Z Poważaniem

Uczelniany Koordynator Erasmus.

Magdalena Lis-Nowak

ssw@erasmus.com.pl