Neurologopedia

Studia podyplomowe przygotowuj± do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.


W planie studiów znajdują się m.in. takie bloki tematyczne jak: zaburzenia głosu, języka i mowy u osób z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami neurologicznymi, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychiatrycznymi; komunikacja w autyzmie; neuropsychologiczna diagnoza w afazji; diagnoza i terapia dyzartrii; alternatywne sposoby komunikacji osób z głębokimi zaburzeniami mowy; integracja sensoryczna w terapii logopedycznej; fizjoterapia i osteopatia w usprawnianiu aparatu mowy i wiele innych.

Informacje organizacyjno – rekrutacyjne:

Czas trwania studiów – dwa semestry – 300 godzin, zjazdy sobotnio-niedzielne co dwa tygodnie.

 UWAGA! NADAL TRWA NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Koszt studiów – 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii, ksero dyplomu, podanie.