Nawiązanie współpracy z uczelniami z Litwy i Łotwy

możliwości praktyk, studia, współpraca kadry dydaktycznej

Na przełomie roku akademickiego 2020/2021 uczelnia nawiązała współpracę z Klaipeda University of Applied Sciences w Klajpedzie na Litwie oraz College of Business Administration w Rydze na Łotwie.

Kadra naszej uczelni rozmawiała na temat możliwości praktyk studentów Pracy Socjalnej i Pedagogiki na Łotwie i na Litwie w firmach gdzie praktyki realizują studenci tych krajów. Zachęcamy studentów do zapoznania się z zasadami rekrutacji i realizacji wyjazdów na praktyki i studia Erasmus+.

Proszę pamiętać, że studenci spełniający definicję „pochodzących z ubogich środowisk” oraz „studenci z niepełnosprawnością” otrzymają stypendium o 250 Euro większe.

Szczegóły w zasadach finansowania wyjazdów studentów.