Zarządzanie zasobami ludzkimi

Adresaci studiów

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwiają osobom z wyższym wykształceniem, które poszukują możliwości przekwalifikowania się lub podniesienia kwalifikacji, zdobycie nowej wiedzy lub jej poszerzenie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących polityki personalnej, zasad jej tworzenia i wdrażania oraz metod i technik zarządzania aktywami ludzkimi w organizacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Role kierownicze we współczesnej organizacji
 • Rola ZZL w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Model kompetencji
 • Ocena personalna i rozwój pracowników
 • Wykorzystanie potencjału organizacji
 • Analiza i opis stanowisk
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Planowanie zatrudnienia, umowy
 • Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc
 • Administracja kadrowo-płacowa
 • Wynagradzanie i motywowanie
 • Zarządzanie konfliktami i negocjacje
 • Zasięg oddziaływania, dystrybucja zasobów
 • Język obcy w biznesie
 • Psychologiczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ekonomika przedsiębiorstw i kosztów pracy
 • Etyka w biznesie
 • Programy coachingowe i mentoringowe w organizacji
 • Psychologia komunikacji – wybrane zagadnienia
 • Podstawy pedagogiki pracy
 • Socjologia małych grup

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów mogą podejmować prace jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników, specjalista w firmie szkoleniowej, menedżer ds. HR.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

300 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online