RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Podstawy rachunkowości
  • Rachunkowość finansowania
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
  • Prawo cywilne i handlowe
  • Zarządzanie finansami
  • Analiza finansowania
  • Podatki w rachunkowości

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów posiadają praktyczną wiedzę, niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenia umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają także zasady analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa oraz jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online