Psychologia działań menadżerskich

Adresaci studiów

Studia są adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje o unikalną widzę z zakresu szeroko pojętej psychologii biznesu.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • praca z zespołem ludzi;
  • kompetencje menedżerskie;
  • rozwój osobisty;
  • nowe strategie zarządzania;
  • psychologia praktyczna.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci posiądą umiejętności zarządzania w oparciu o wiedzę z zakresu kompetencji „miękkich”, choć wyprowadzoną z twardych dowodów naukowych. Studia przekazują wiedzę oraz jej praktyczne zastosowania dla menadżera jako członka grupy, organizacji, kierownika zarówno z zakresu psychologii społecznej, wywierania wpływu, jak i samorozwoju i kształtowania własnego wizerunku.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online