Psychologia dochodzeniowo-śledcza

Adresaci studiów

Studia te są adresowane przede wszystkim do: absolwentów psychologii, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej; osób pracujących lub współpracujących z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości; osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego, jak również praktykujący biegli;  funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz detektywów i pracowników pionów bezpieczeństwa korporacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania,
 • Komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego,
 • Podstawy opiniodawstwa sądowo-psychologicznego,
 • Psychologia dochodzeniowo – śledcza i kryminalistyka,
 • Pozyskiwanie osobowych źródeł informacji,
 • Prakseologia działań dochodzeniowo-śledczych,
 • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw,
 • Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacja,
 • Psychologia zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych,
 • Psychologiczna diagnostyka sprawców przestępstw,
 • Współpraca z Policją i wymiarem sprawiedliwości,
 • Socjotechniki w pracy wywiadowczej.

Uzyskane kwalifikacje

Studenci na kierunku Psychologia dochodzeniowo-śledcza uzyskają kwalifikacje do zatrudnienia w Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Celnej itp. w Instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz w organach ścigania.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1400 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.