Psychologia biznesu

Adresaci studiów

Studia skierowane są do przedsiębiorców menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii społecznej, zarządzania, marketingu oraz szeroko rozumianego biznesu.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Autoprezentacja
  • Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji
  • Budowanie i praca zespołu
  • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich – skuteczna reklama stworzona w oparciu o emocje, uwagę i pamięć konsumenta
  • Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel
  • Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka
  • Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata
  • Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów będą potrafili efektywniej planować swój czas, podejmować właściwe decyzje oraz radzić siebie ze stresem.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online