Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce 

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób chcących poznać zasady i prawidłowości funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybrane zagadnienia z dziedziny zarządzania personelem i technik negocjacyjnych. Ponadto program studiów obejmuje m. in. analizę ekonomiczną firm oraz zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy ekonomii
 • Zarządzenie przedsiębiorstwem
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Instytucje rynku finansowego
 • Podstawy prawa
 • Polityka gospodarcza
 • Etyka biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praktyka zawodowa
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Przedsiębiorczość  innowacyjna
 • Gra kierownicza

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci znają zasady i prawidłowości funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, umieją dokonywać analizy ekonomicznej firm, a także znają techniki negocjacyjne i posiadają umiejętności zarządzania personelem.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online