Odnawialne źródła energii

Adresaci studiów

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialne Źródła Energii kierowane są do:
– nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)
– nauczycieli, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy uzyskując uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
– nauczycieli przedmiotów zawodowych
– instruktorów praktycznej nauki zawodu
– pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu OZE.
Celem studiów podyplomowych jest specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany jest do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem
 • standardowe lutowanie miękkie
 • odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego
 • sprawdzanie szczelności układu chłodniczego
 • nabicie układu chłodniczego
 • wykonanie próżni w układzie chłodniczym
 • zgrzewanie elektrooporowe
 • zaciskanie rur typu „steel”
 • zgrzewanie polifuzyjne
 • badanie stężenie roztworu glikolowego
 • gięcie rur chłodniczych
 • montaż instalacji fotowolticznej typu „on grid” i „off grid”

Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie.
Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online